Az agilitás a leghatékonyabb válságkezelési módszer

"A jelenlegi helyzetre válaszként adott hatékonyságnövelés, valamint az innovatív megoldások bevezetése nemcsak az energetika, hanem a termelési, logisztikai folyamatok tekintetében is olyan előnyöket jelenthetnek, amelyek egy vállalat későbbi piaci sikerét jelenthetik." - mondja Dr. Juhász Szabolcs, pályázati szakértő, a Kreativo Magyarország Kft. társtulajdonosa.

A HR KOPÓ Csoport által szervezett REALITÁS online Konferencia olyan megoldásokat mutat be hallgatóságának, amellyel a KKV szektor hatékonyan és fejlődve élheti át a válságos időszakot. Dr. Juhász Szabolcs szerint: "Ha első körben tudatosítják az új feladatokat, majd az agilis módszertan szerint „mederbe terelik”, optimalizálják a munkafolyamatokat, az hozzájárul az adott szervezet hatékonyságához, illetve ahhoz, hogy a megfelelő válaszokat a megfelelő időben tudják megadni a jelenlegi válságos helyzetben." A HR KOPÓ arról kérdezte a pályázati szakértőt, mi a véleménye a jelenlegi gazdasági helyzetről, és mit tanácsol első sorban a vállalkozóknak.


Kérjük, mutatkozzon be egy kicsit: Melyik szervezetben, milyen munkakört tölt be, és milyen karrier úton jutott idáig? Miért választotta ezt a hivatást?

Nevem dr. Juhász Szabolcs, jelenleg a Kreativo Magyarország Kft. ügyvezetője, társtulajdonosa, valamint pályázati szakértője vagyok. Magyarország 2004-es Uniós csatlakozásakor gondolkoztam el azon, hogy a csatlakozással, milyen új lehetőségek nyílhatnak meg a vállalkozások és a munkaerőpiac tekintetében, így kerültem kapcsolatban a pályázatírással. A tanulmányaimat követően mindig ezen, vagy ezzel kapcsolatos területen dolgoztam. Az ok amiért ezen a területen maradtam, az a munka komplexitása és sokrétűsége, gyakorlatilag nekünk egy kicsit mindenhez kell érteni, ami a munkánk változatosságát adja.


Ön szerint milyen mértékű a válság jelenleg? Csupán Magyarországot érinti vagy Európát és akár az egész világot megváltoztatják a jelenlegi gazdasági változások?

A válság nem csak Magyarországot, hanem kisebb-nagyobb mértékben a világ egészét érinti.

A jelenlegi válság egyik specialitása az, hogy valójában senki – komoly tudással és tapasztalattal rendelkező szakemberek - sem tudja megmondani, hogy annak mekkora a mértéke, mi lesz a várható kifutása, és meddig tarthat. Némi túlzással elmondható, hogy megszokott gazdasági doktrínák válnak a jelenlegi kaotikus helyzet áldozatává. A sok bizonytalansági tényező miatt úgy gondolom, hogy valószínűleg egy elhúzódó válságra számíthatunk, amelynek hatásai a társadalomba is egyre nagyobb mértékben gyűrűznek be a növekvő árak, infláció, hitelkamatok és munkanélküliség képében.


A 2022. és 2023. évi gazdasági növekedés és költségvetési folyamatok esetén kiemelt kockázati tényezőt jelent az orosz-ukrán konfliktus, illetve az egyes országok által Oroszországgal szemben bevezetett szankciók hatásai. Az orosz-ukrán konfliktus azért is meghatározó tényező, mert tovább erősítette a 2021. év második felétől fellépő globális makrogazdasági kockázatokat. Ezek közé sorolható például a termelési láncok megszakadása, a kereskedelmi kapcsolatok és kínálat problémái, a nyersanyag- és energiaárak emelkedése, a globálisan emelkedő infláció, az északi féltekét sújtó történelmi aszály, valamint a bizonytalan gazdasági környezet miatt visszaeső befektetések. Az orosz és az ukrán mezőgazdasági export, gabona, napraforgó és műtrágya alapanyag kiemelt szerepet játszik a bolygó élelmezésében. Jelenleg ezeknek a termékeknek csak a töredéke jut el a nemzetközi piacokra, amely a szerencsésebb (gazdagabb) országokban „csak” áremelkedést és átmeneti áruhiányt jelent, azonban a szegényebb országokban jelentősen növeli az éhezők számát.

A másik nagy problémát pedig a magas energiaárak jelentik, amelyek – főképp Európában – felmorzsolják a vállaltok versenyképességét.

Magyarország esetében ezekhez még hozzájárulnak az EU-val fennálló folyamatos viták, amelyek akadályozzák az uniós források lehívását, és így a magyarországi KKV vállalatok szektorfinanszírozási, fejlesztési lehetőségeit.


Mit javasol a magyar vállalkozóknak, hogy talpon maradjanak a változások ellenére? Lehetséges a fejlődés nehezebb körülmények között is, avagy mi hozhat stabilitást, esetleg növekedést is?

Természetesen, mint általában minden nehézség esetében, a jelenlegi helyzetre is lehet lehetőségként tekinteni. A magas energiaárak ösztönzőleg hathatnak olyan – esetleg régóta halogatott - beruházások végrehajtására, amelyek a korábbi gazdasági körülmények között nem, vagy csak nagyon hosszú távon lettek volna rentábilisak. Kiemelten gondolok itt energetikai jellegű fejlesztésekre, megújuló energetikai rendszerek telepítésére, energiahatékonyságot szolgáló beruházások megvalósítására.


A jelenlegi helyzetre válaszként adott hatékonyságnövelés, valamint az innovatív megoldások bevezetése nemcsak az energetika, hanem a termelési, logisztikai folyamatok tekintetében is olyan előnyöket jelenthetnek, amelyek egy vállalat későbbi piaci sikerét jelenthetik. Ami ma kényszerű és tőkeigényes beruházásnak tűnik, az a hosszútávú a stabilitás és a versenyképesség kulcsa lehet.

Aki a jelenlegi nehéz helyzetet képes kellő alázattal és türelemmel kezelni, tanulni belőle, és a lehető legnagyobb mértékben adaptálódni a gyorsan változó körülményekhez, az kerül ki győztesen.

Ehhez reméljük, hamarosan elérhetőek lesznek a 2021-27 évi kohéziós források valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) vissza nem térítendő támogatásai és hitelforrásai.


Ön szerint az agilis módszertan hogyan tud segíteni a szervezeteknek a hatékonyabb vagy sikeresebb működésben?

Az agilis módszertan alapjai ma már megkérdőjelezhetetlenek – ügyfél-kapcsolattartás fontossága, reális, megvalósítható tervek, önszervező csapatmunka, tényalapú-vizualizált-átlátható feladat nyomon követés, folyamatos önvizsgálat.

Ezek elengedhetetlenek egy termék értékének maximalizálásában.


Évek óta többé-kevésbé ilyen rendszerben, ilyen módszer szerint (rugalmas eszközökkel, munkafolyamathoz/iterációkhoz szabott szerepben) dolgozom egy csapat tagjaként. Valószínűsítem, hogy számos más szervezetnél is sokan végezik úgy a munkafolyamataikat (projektjeiket), hogy nem is tudatosul bennük, hogy valójában ilyen módszer szerint dolgoznak. Véleményem szerint esetükben, ha első körben tudatosítják, majd az agilis módszertan szerint „mederbe terelik”, optimalizálják a munkafolyamatokat, az hozzájárul az adott szervezet hatékonyságához, illetve ahhoz, hogy a megfelelő válaszokat a megfelelő időben tudják megadni a jelenlegi válságos helyzetben.

Juhász Szabolcs és Juszt András (A Kreativo Kft. tulajdonosai)
Juhász Szabolcs és Juszt András (A Kreativo Kft. tulajdonosai)

Milyen szolgáltatással kapcsolatban fordulhatnak Önhöz a vállalkozók?

Az a megfogalmazás, hogy „pályázatíró” vagy „projektmenedzser” nagyon leegyszerűsítő. Valójában tanácsadói szerepben dolgozom, amely egyfajta bizalmi szerepkör. Alapvetően az a feladatom, hogy megismerjem az ügyfelek igényeit, problémáit, lehetőségeket tudjak nekik vázolni, és a terveikhez segítsem nekik megtalálni a megfelelő eszközöket, legyen az egy pályázati forrás, hitellehetőség, vagy akár egy beszállító vagy szakmai partner.

Eredményességünk titka, hogy minden projektet önálló értékként kezelve, minden esetben az Ügyféllel közösen vizsgáljuk meg az adott projektterv megvalósíthatóságát, környezetét, s a konkrét helyzetre reagálva dolgozzuk ki annak finanszírozási és támogatási konstrukcióját.


HR KOPÓ


29 views0 comments