top of page

Csak a bizalmatlanság áll a home office útjában?

Sokan tartanak a munkajogi veszélyektől... Számos cég a home office feltételezett hátrányai miatt nem vág bele annak alkalmazásába.

Álláspontunk szerint Magyarországon a távmunka szélesebb körű elterjedésének elsődleges akadálya a bizalmatlanság és az előítéletek. Azoknak a cégeknek a 70%-a például, ahol most sincs távmunka lehetőség, nem is tervezi azt bevezetni. 2020-ban történt felmérések szerint az elsődleges ok a bizalom hiánya. Nem bíznak a munkatársakban, aggódnak a vezetői kontroll elveszítésétől: tudni akarják ki, mikor, mit csinál, mennyit van egy nap a gép előtt, valóban dolgozik-e, amikor nem látják – derül ki közel 450 munkavállaló és több mint 200 cégvezető válasza alapján.


Fontos tény, hogy a távmunka a munkavállaló jogi státuszát nem változtatja meg. Amennyiben a távmunkavégzés lehetőségét a Felek a munkaszerződés megkötésekor nem kötötték ki lehetőségként, a munkáltató ennek felmerülésekor ajánlatot tesz a munkavállalónak a távmunka kereteire, amelyet a munkavállaló elutasíthat vagy elfogadhat.

A távmunkának a munkavállaló általi visszautasítása nem lehet önmagában oka annak, hogy a munkaadó az adott munkavállaló munkaviszonyát megszüntesse, vagy annak feltételeit megváltoztassa.


A munkavégzés során keletkezett adatok, üzleti információk védelme, a munkavédelmi előírások betartása, annak megléte, illetve a kompenzáció a munkavállaló részére, jelenleg is egyedi megállapodás kérdése a munkavállaló és a munkáltató között.


Elmondható, hogy jelenleg, a pandémia miatt megváltozott élethelyzetben a társadalom jelentős részét érinti ez a jelenség, és igény van a rendszer szintű szabályozottságra. A távmunka törvényi szabályozásának home office-ra vonatkozó részletesebb jogszabályalkotási folyamatának megkezdéséről már több hír is szólt. A világ változása abba az irányba mutat, hogy egyre nagyobb igény és szükség lesz az alternatív munkarendek és munkavégzési formák jogszabályozással való támogatására.


Miről szól most a távmunka szabályozása a hatályos Munka törvénykönyvében?

A távmunka szabályozása a Munka törvénykönyvében a 2012. évi I. tv-ben található:

„A Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.” - írja a törvény 196. paragrafusa.


A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásáról: A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót írásban az alábbiakról:

  • hogyan fogja ellenőrizni a munkáltató a munkavállaló munkáját

  • milyen módon és mire használhatja a dolgozó a számítástechnikai vagy elektronikus eszközöket, amennyiben azokat a munkaadója biztosítja neki

  • a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik (kitől hogyan kapja a beosztott a feladatait, hogyan kapcsolódik be a munkafolyamatokba stb.)

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít. Érdemes egy általános munkáltatói tájékoztatót készíteni az otthoni munkavégzés szabályairól és lehetőségeiről, melyet a munkaszerződés mellékleteként, a munkaköri leírás részeként kezelhetünk.


A munkáltató felelőssége továbbá az is, hogy a munkavállaló a munkáltató területére beléphessen, ha az a munkavégzéshez szükséges.


Például egy távmunkát végző könyvelő, aki otthonában, a munkáltató által biztosított programmal és az általa megküldött adatok alapján végzi a könyvelési feladatokat, szükségszerűen segítséget kérhet a munkáltatótól a dokumentumok szállításához vagy a cég által tárolt papír dokumentumokhoz való hozzáféréshez.


Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a munkáltató utasítási joga - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.


A munkáltató megállapodhat a munkavállalóval, hogy a munkavállaló lakhelyén végzi a munka ellenőrzését, de ebben az esetben előre ki kell kötni az ellenőrzés rendszerességét, lehetséges időpontjait, az ellenőrzés bejelentése és az ellenőrzést végző megérkezése közötti legrövidebb időtartamot. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint az ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.


A távmunka esetében, így home office-ban is az a szabály, hogy a munkavállaló munkarendje kötetlen, amennyiben nincsen erre vonatkozó más írásbeli tájékoztatás vagy munkaköri szabályozás. Tehát amennyiben fontos, hogy a munkavállaló mely napszakban végzi el feladatait, illetve mikor áll rendelkezésre munkatársai számára, akkor azt írásban rögzíteni és közzétenni szükséges.


A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.

Ha változik a munkarend vagy a munkavégzés formája, helyszíne, minden esetben kössünk írásbeli megállapodást erről a munkavállalónkkal.


dr. Novák Nóra /HR KOPÓ

3 views0 comments
bottom of page