top of page

Home office a bérszámfejtő szemszögéből

A Home office körülmények és az eszközök biztosítása további személyi jövedelemadót képezhetnek.

A munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása, illetve a munkaviszonnyal kapcsolatos feladatok teljesítése miatt a foglakoztatott számára indokoltan felmerülő költségek megtérítése főszabály szerint a foglalkoztató kötelessége. Ez a kijelentés home office esetében is megállja a helyét!


Mit is jelent ez?

Ha eszközökre (laptop, nyomtató, irodaszer stb.) és szolgáltatások igénybevételére (internet, TV, közművek, szoftverek stb.) van szüksége a dolgozónak, hogy el tudja végezni a munkát, azt elsősorban a munkaadónak kell biztosítania, és ezzel kapcsolatos minden költséget állnia.


Ha a szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja, felmerül a kérdés, hogy ez mennyiben érinti a személyi jövedelemadót.


A munkavállaló számára biztosított eszközök használata vagy szolgáltatás igénybevétele, amely a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik, akkor érinti a személyi jövedelemadóját a munkavállalónak, ha az eszköz vagy szolgáltatás magáncélú hasznosításának lehetősége nem zárható ki - olvasható az Szja. törvény 4. § (2a) bekezdés a) pontjában.


A személyi jövedelemadóról szóló törvény az általános eseteken kívül konkrét esetekre kiterjedően is meghatároz adóztatható körülményeket. Ilyen például a munkáltató által biztosított telefonszolgáltatás magáncélú használata. Tehát a munkáltató által, a munkavégzéshez biztosított telefonszolgáltatás esetén magáncélú használat címén adóköteles jövedelem keletkezhet.


Ha a szükséges feltételeket, eszközöket és szolgáltatásokat a munkavállaló szerzi be, illetve rendeli meg, és fizeti ki, akkor ezekről a tételekről a foglalkoztató nevére kiállított számlát kell kérni. A foglalkoztató készpénz kifizetési adminisztrációval megtéríti a dolgozónak a felmerült kiadásokat, így a beszerzés nem von maga után adókötelezett bevétel.


Ha a home office alatti munkavégzés során felmerülő feladatok ellátásához szükséges feltételeket a munkavállaló biztosítja, vagyis a munkavállaló szerzi be a munkavégzéshez szükséges eszközöket saját nevén, illetve rendeli meg a szükséges szolgáltatásokat, akkor a munkavállaló költségtérítésre jogosult.


A személyi jövedelemadóról szóló törvény kizárólag távmunkavégzés esetére állapít meg elismert költséget, így home office esetén a költségtérítés teljes összege, nem önálló tevékenységből származó bevétel, vagyis adóköteles jövedelem lesz.


Csige Éva /HR KOPÓ

12 views0 comments
bottom of page