top of page

Home office munkavédelmi szemlélettel

A home office nem új „találmány”, de lehet, hogy sokan meglepődnek, amikor a munkavédelmi vonatkozásai kerülnek szóba… Valóban, a szabályok talán furcsának tűnnek, azonban a betartásukért a munkáltató és a munkavállaló is felelős!


A home office a szervezett munkavégzés egyik formája, a távmunka egyik változata. Az alapelvek megegyeznek a munkáltató székhelyén vagy telephelyén történő munkavégzési formákkal, így home office tekintetében is felelős a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Ugyanakkor a munkavállalónak is van kötelessége: a veszélyt jelentő rendellenességről a munkáltatót azonnal tájékoztatni, és a rendellenességet tőle elvárhatóan megszüntetni. A korábban éles határok kissé elmosódhatnak egy-egy speciális esetben, de a jogok és kötelezettségek továbbra is keretet alkotnak.


Megfelelő munkakörülmények?

Néhányunknál már a COVID-19 megjelenése előtt is rendelkezésre álltak a feltételek az otthoni munkavégzéshez, azonban sokaknak viszonylag rövid idő alatt kellett változásokat bevezetni, amelyek nem minden esetben mentek zökkenőmentesen. Ez egy igen komplex feladat, minden irányba megfelelni, és a legtöbb esetben a kompromisszumok és a kényszer hozzák a „megoldásokat”.


A lakóegységen belül kijelölt terület - munkavégzés helye - általában több funkciót lát el, melyeket időszakosan mások is használhatnak, így a munkaidő rugalmassága sérülhet, családi konfliktusok alakulhatnak ki, vagy a munkavégzés hatékonysága csökkenhet a korábban megszokotthoz képest, amelyek mind-mind stresszfaktorok. A stressz munkavédelmi szempontból is vizsgálható mentálisan veszélyes tényező.


A munkahelyek kialakításakor gondoskodni kell a megvilágításról, a hőmérsékletről, a légállapotról, a munkatér kialakításáról, a szabad mozgástérről, a biztonságos közlekedésről, a szociális helyiségekről, menekülési útvonalról, stb..


Tegyük a szívünkre a kezünket, hogy ezek minden esetben rendelkezésre állnak, megfelelőek és persze a munkáltató az előírások szerint ellenőrizte is.


Munkaeszközök biztosítása?

Általános elv, hogy a munkaeszközöket a munkáltató biztosítja, azonban a távmunkavégzés esetén a törvény úgy rendelkezik, hogy a „munkáltatóval kötött megállapodás alapján a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet a munkavégzés”. Mindenesetre a munkáltatónak meg kell győződnie annak egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A biztonságos állapot fenntartása pedig a munkavállaló kötelezettsége.


De mi a helyzet az asztallal, a székkel, a tárolókkal? A munkavállaló mindent ugyanúgy be tud állítani a saját testi adottságaihoz, mintha az irodában lenne?


Időszakos vizsgálatok, karbantartás

Általában a munkahelyeken meghatározott gyakorisággal elvégeztetik a különböző vizsgálatokat, méréseket, ilyenek lehetnek a villamos biztonsági felülvizsgálatok (régi nevén: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat), vagy a kéményseprői ellenőrzés. Bizonyos kivételektől eltekintve a lakóépületek esetén is szükséges elvégeztetni az időszakos ellenőrző felülvizsgálatokat, bár más gyakorisággal, de ez már a munkavállaló költsége és felelőssége.


A klímaberendezések fertőtlenítésének és a karbantartásának elmulasztása miatt gyakrabban fordulhatnak elő légúti megbetegedések. A klíma és fűtőberendezések tisztítása, illetve a kártevők irtása is a munkavállaló felelőssége.


Mit is csinálunk home office-ban?

Alapvetően adminisztratív tevékenységekről lehet szó, amelyhez kiegészítő feladatok is tartozhatnak. Így például a könyvelést végző kollégának az elektronikus eszközök használatán túl előfordulhat, hogy a számlákat tartalmazó mappákat, vagy dobozokat is mozgatnia, illetve tárolnia kell.


Közben „ha már otthon vagyunk”, azért elindítunk egy mosást (vegyi anyagokat használunk), megfőzzük az ebédet (konyhai balesetek), porszívózunk, felmosunk (megbotlunk, elcsúszunk), hogy a kerti munkát ne is említsük. A munkahelyi balesetek vizsgálata és elbírálása home office tekintetében rendkívül ingoványos terület. A jóhiszeműség és az igazmondási kötelezettség mentén a vonatkozó jogszabályokban rögzített keretek szerint kell eljárni.


A munkáltatói kreativitásban sincs hiány. Egy lakatosokat foglalkoztató kisvállalkozásnál, felmerült az ötlet, hogy a munkavállaló majd otthon elkészíti a terméket, és ezt a foglalkoztatást home office-nak fogják titulálni. Mindenkit óva intenék az ilyen és ehhez hasonló gondolatoktól.


Munkáltatói kötelezettségek teljesítése a speciális körülményekhez igazodva

A munkáltatók kötelezettségeinek egy része bizony új megoldásokat, illetve más jellegű szervezőkészséget igényel. Az online munkavédelmi oktatás ma már teljesen elfogadott, mintha egy tárgyalás folytatnánk le egy másik földrészen lévő partnerrel.


A kockázatértékelések elkészítése jóval összetettebb feladat, amely mindig az adott munkakörre, tevékenységre, munkakörnyezetre, munkaeszközökre stb. terjed ki. A kockázatértékelést újra el kell készíttetni 3 évente, illetve „indokolt esetben”. Az indokolt esetet jelentő változásokra azonban a munkáltatónak a legritkább esetben van rálátása, illetve ráhatása otthoni munkavégzés esetén. A gyakorlatban a munkavállaló tájékoztatási kötelezettségén áll, vagy bukik, hogy a munkáltató tudomást szerezzen és megtegye a szükséges lépéseket – akkor is, ha azok pusztán adminisztratív jellegűek.


Ne feledkezzünk meg a képernyő előtti munkavégzéshez az éleslátást biztosító szemüvegről sem. A munkavállaló a monitor elé kényszerül, még a társas kapcsolatai is ide koncentrálódnak, és közben a látása idővel rosszabbodhat. Ezért is fontos a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokon való részvétel, és az esetleges korlátozások betartása.


A munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzése, illetve kezelése is más alapokra helyeződik. Igen, otthon is kialakulhat foglalkozási megbetegedés, vagy érhet minket baleset. A home office esetén is haladéktalanul jelenteni kell a munkáltató irányába, annak érdekében, hogy megtegyék a szükséges lépéseket.


Összességében a home office a szervezett munkavégzés egyik tipikus formája, így alkalmazni kell a munkavédelemmel kapcsolatos előírásokat melyeknek a fentiekben csak egy részét – a teljesség igénye nélkül -, mint gondolatébresztőt érintettük.


Sachinger Attila /HR KOPÓ

12 views0 comments
bottom of page