Valakinek mesterség, valakinek meló: generációs különbségek a munkahelyen

Beszélhetnénk baby boomerekről, X, Y, Z, vagy alfa-generációról, de ne skatulyázzuk be az embereket ennyire! Minden generációnak a maga társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaival kellett szembenéznie, más közegben szocializálódtak, más neveltetésben részesültek.

Minden generációnak máshol vannak a lényeges kompetenciái, ha egyáltalán beszélhetünk eltérő generációs tudáshalmazokról. Egy átlagos munkahelyen több generációnak kell összedolgoznia nap mint nap. A HR-esek feladatai közé tartozik az is, hogy megfelelő generációmenedzsmentet alkalmazzanak.

Mi is az a generációmenedzsment?

A generációmenedzsment lényege, hogy felismerje a különböző generációk kompetenciáit és ezeket úgy alkalmazzák a munkahelyen, hogy az a hatékonyság növelésével járjon. A generációk közti különbségeket a munka során be kell vetni, ha van rá lehetőség! Egy-egy problémára olyan kreatív, átfogó megoldás születhet, amit csak az idősebb, vagy csak a fiatalabb korosztály egyedül nem tudna megalkotni.


Tapasztalat és tudás a generációk között

A generációk eltérő tapasztalattal és tudással rendelkezhetnek. A neveltetésből vagy a társadalmi nyomásból fakadóan más iskolai végzettség volt mérvadó a különböző generációknál. Egy időben a szakmunkásképzés volt a mindenki számára követendő irány, míg mára a diploma az, ami által mérik az egyének tudását. Sokat lehetne vitázni azon, hogy melyik papírral járt nagyobb tudás a diákoknak.


A munkahelyen az iskolában, egyetemen tanultakat alkalmazzuk gyakorlati formában (elvileg). Más korosztályok más tudással rendelkeznek egy-egy témában. Vannak olyan részei egy-egy szakmának, amit az idősebb korosztály még nem tanult, mivel az idő múlásával alakultak ki, alkalmazkodva a világ átalakulásához, vagy a technológiai fejlődéshez.


Az ezekkel kapcsolatos problémákat leginkább az újabb generáció tudása alapján lehet megoldani, azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy még pályakezdőként nincsen akkora tapasztalatuk, mint idősebb társaiknak. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az idősebb korosztályt is bevonják a problémamegoldás kidolgozásába. Egy-egy szituációban a más korosztályba tartozó egyének különböző módokon találnak megoldást, máshogy gondolkoznak, más szemüvegen keresztül nézik a világot.


Például, ha a célcsoportunk közé az idősebbek tartoznak, akkor érdemes olyan munkatársak segítségét és véleményét kikérni, akik ebbe a korosztályba tartoznak. Nagyon sok hasznos információval szolgálhatnak, tapasztalatukat és véleményüket összefonva pedig olyan meglátásaik lehetnek a marketingstratégia kidolgozása során, amely csak előre viheti a projekt sikerességét.


Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a fiatalok is segítségükre lehetnek az idősebb korosztály számára. A digitalizációban a fiatalok járnak élen, nagyon sok hasznos programot, trükköt tudnak az idősebb kollégák számára tanítani. Fontos, hogy nyitottak legyenek a tanácsokra, és készséggel fogadják a segítséget.


Ezt a kölcsönös tanítási folyamatot akár a generációmenedzsmentbe is be lehet építeni, mint egy köteléket a generációk között. Együtt lehet sikereket elérni!


Hajdu Vivien /ValVi.hu


A kép forrása: freepik.com


48 views0 comments